Amakhubalo oMoya aMandla

Amakhubalo eedemon, iiTalismans kunye neMisesane kuzo zonke iidemon zeArs Goetia kunye nokunye. Sebenzisa amandla eDemon ukufumana iziphumo