Izikhuselo zoKhuseleko kunye nobugqwirha

Amakhubalo kunye nobugqwirha bokukhusela wena, abantu obathandayo kunye nendlu yakho okanye ishishini