• Isipho soMlingo ESIMAHLA ngomyalelo ngamnye

  Fumana iiAmulet eziphezulu apha
 • Siqesha abachaphazeli

  Sayina apha
 • Iipakethe zaMandla oGcino ngoku ziyafumaneka

  Uzihlawulise apha
 • Olunye uhanjiso luyaphuma namhlanje

  Fumana 1 ngaphambi kokuba siphelelwe

Isipho soMlingo ESIMAHLA ngomyalelo ngamnye

Fumana iiAmulet eziphezulu apha

Siqesha abachaphazeli

Sayina apha

Iipakethe zaMandla oGcino ngoku ziyafumaneka

Uzihlawulise apha

Olunye uhanjiso luyaphuma namhlanje

Fumana 1 ngaphambi kokuba siphelelwe